Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. André Priem praat met Hans en Jannie Boven over hun liefde voor het wad en de zee. Maar ze raken ook aan de praat over stormen, op zee en in het leven.nl