Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Zijn plannen falen niet'. Een van de gezongen liederen is 'God is getrouw'. nl