Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Kijk vooruit'. Een belangrijke geestelijke les is dat je het doel voor ogen moet houden. In ons geval is dat Jezus.nl