Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Wat betekent het als je kind volledig doof is? Of als je zelf doof bent? Ds. Arie van der Veer praat hierover met Wim en Anja van der Fliert en hun dochter Evita. Een gesprek met woorden én gebaren.nl