Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Vlak voordat Mozes het volk van God meenam uit Egypte, vroeg hij vertwijfeld welke belofte God hem mee kon geven.nl