Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
In deze aflevering, voorafgaand aan 4 en 5 mei gaat ds. Arie van der Veer met Esta en Bouwe terug naar Sneek en blikken ze terug op de spannende oorlogsjaren.nl