Alles
In Nederland Zingt op Verzoek kunt u op een hele persoonlijke manier anderen een lied aanbieden, bedanken, bemoedigen of gelukwensen. In Nederland Zingt op Verzoek gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand.nl
Als u in de omgeving van Bodegraven een zingend stel op de motor tegenkomt, zou dat heel goed de fam Vastenhout kunnen zijn. nl