Alles
In Nederland Zingt op Verzoek kunt u op een hele persoonlijke manier anderen een lied aanbieden, bedanken, bemoedigen of gelukwensen. In Nederland Zingt op Verzoek gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand.nl
We kijken over stille zaterdag heen naar Pasen. U hoort onder andere het lied 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'. nl