Alles
In Nederland Zingt op Verzoek kunt u op een hele persoonlijke manier anderen een lied aanbieden, bedanken, bemoedigen of gelukwensen. In Nederland Zingt op Verzoek gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand.nl
Krijn Pulleman is jarenlang binnenvaartschipper geweest. Nu woont hij samen met zijn vrouw aan de vaste wal. Hij krijgt een lied aangeboden door zijn nicht Adrie Verhoeven.nl