Alles
In Nederland Zingt op Verzoek kunt u op een hele persoonlijke manier anderen een lied aanbieden, bedanken, bemoedigen of gelukwensen. In Nederland Zingt op Verzoek gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand.nl
Vijfenhalf jaar geleden verloor mevrouw Edith van Ballegooijen haar man. Een inktzwarte tijd brak aan, waarin ze alleen verder moest. Een tijd, waarin ze een enorme steun had aan het lied 'Heer, wijs mij de weg'. Dat lied wees de weg naar Christus en troostte mevrouw Van Ballegooijen. Daarom biedt zij dit lied aan aan iedereen die nu in het donker rondtast en de weg kwijt is.nl