Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer houdt de meditatie en doet het gebed. Dit alles afgewisseld met koor- en samenzang.nl