Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Op Goede Vrijdag een korte uitzending met liederen die gaan over het lijden en sterven van Jezus.nl