Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer duikt met Rabbijn Brodman in het boek Psalmen, naar aanleiding van het pinksterfeest. Verder houdt ds. Van der Veer de meditatie. Met koor- en samenzang.nl