Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Veel koor- en samenzang, ds. A. van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.nl