Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Op Tweede Paasdag een uitzending vol liederen die gaan over Jezus' opstanding uit de dood.nl