Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer gaat op bezoek bij Debora, vrijwilligster bij The Shelter, een christelijk hostel in de Amsterdamse rosse buurt. Ook houdt hij de meditatie. Afgewisseld met koor- en samenzang.nl