Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Bouwen aan Gods koninkrijk. Gellius Vochtloo vertelt over zijn missie om mensen op vakantie iets mee te geven van het christelijk geloof. Ds. Van der Veer houdt de meditatie en koor- en samenzang.nl