Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Nederland zingt in België. Naast massale koor- en samenzang vanuit de St. Baafskathedraal te Gent verzorgt ds. A. van der Veer een korte meditatie. Aandacht voor een Nederlander in actie.nl