Alles
Nationale Landschappen laat in zes afleveringen de grote variatie zien van het Nederlandse landschap. Op relatief korte afstand van elkaar vind je bossen en rivierdelta's, heide en natte veengebieden, kronkelige boerenweggetjes, beschermde dorpsgezichten, en eeuwenoude boerderijen. Landschappen waarin je de cultuurgeschiedenis van ons land kunt lezen. Deze grote verscheidenheid in ons land lijkt vanzelfsprekend. Maar korte termijnbelangen en planologische versnippering, zoals de bouw van nieuwe woonwijken en industrieterreinen, bedreigen onze karakteristieke landschappen.nl
natuurprogramma waarin de diversiteit van het Nederlandse landschap. Het Rivierengebied is een oer-Hollands landschap met weidse graslanden en besloten weiden, omzoomd door boomgaarden en bossen.nl