Alles
Natuurserie over het stroomgebied van de Maas in Limburg, waarin actuele waterthema's op een informatieve manier aan bod komen. Afl.1. In deze aflevering staat de Maas zelf centraal. Deze regenrivier, die door de hele provincie stroomt, is in vele opzichten een levensader voor de Limburgers. Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van jong en oud, van recreanten en ondernemers, van burgers en overheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn dan ook: Opruimen van het zwerfvuil en het permanent meten van de waterkwaliteit. Tweede thema is een veilige Maas. Overheden en ondernemers werken nauw samen om bewoners nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Als voorbeeld dienen de Grensmaas en de Zandmaas, waarbij grind- en zandwinning hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Bovendien worden experimenten niet geschuwd. Limburg is uniek door zijn snelstromende beken, die op 64 plekken uitmonden in de Maas. Het belang van goede beekmondingen voor natuur en milieu komt eveneens aan bod.nl
natuurserie over het stroomgebied van de Maas in Limburg. Water stopt niet bij de grens. Internationaal overleg en, als het even kan, samenwerking is dan ook van groot belang.nl