Alles
Afl.: De vliegende Hollander. Een spookschip, gedoemd om tot in de eeuwigheid rond te dolen. Vervloekt vanwege de kapitein die zijn ziel verkocht aan de duivel, zijn eigen wil hoger stelde dan die van God. Een mythe over Satan, de ziel en de zee. Willem Vos, bouwer van de VOC-replica Batavia, vindt paralellen in de historie van het schip dat hij nabouwde. Hij gaat op zoek naar feiten, fictie en verbanden.nl
Geen verhaal heeft in de geschiedenis van het westen zo tot de verbeelding gesproken als de Illias, de strijd om Troje van de blinde dichter Homerus.nl