Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6. Wij dwaalden allen als schapen. Deze tekst uit Jesaja 53, een voorzegging van het lijden en sterven van Jezus, gebruikt Christoph Demantius (1567-1643) als uitgangspunt voor zijn Weissagung des Leidens und Sterben Jesu Christi, Samen met zijn Johannes Passion (1631) zijn het laatst gepubliceerde werken van Demantius. Daarmee kwam er ook een einde aan de 16e eeuwse traditie om de muziek voor alle partijen helemaal uit te schrijven. Een uitvoering door het Kammerchor Saarbrücken olv. Georg Gün nl