Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Het zit wel goed met onze kerk. We spreken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze Grondlegger. Alles loopt op rolletjes. Wat zou er gebeuren als Hij onverwacht op bezoek zou komen in jouw kerkelijke gemeente. Hoe zouden de gemeente en jij persoonlijk daar op reageren? Deze situatie wordt in het eerste boek “Het Bezoek” van de Britse auteur Adrian Plass denkbeeldig beschreven. Inderdaad: Jezus, de Grondlegger van Zijn kerk, komt in onze tijd op bezoek in een kerkelijke gemeente. De hoofdpersoon, die als gastheer voor Jezus is aangewezen, heeft het er aanvankelijk maar moeilijk mee, want Jezus doorbreekt heel wat conventies en verwachtingspatronen, Hij is heel anders dan we dachten. In het slothoofdstuk verduidelijkt Jezus de reden van Zijn komst op aarde 2000 jaar geleden: Hij is gekomen om te sterven voor de zonden van de mensen; de Zoon van God is mens geworden om de mens met God te verzoenen. nl