Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Als Maria dan bij Petrus komt om te zeggen dat de steen van het graf waarin Jezus na zijn kruisiging werd gelegd weggerold, rennen Petrus en ,waarschijnlijk, Johannes snel naar het graf, dat zij leeg aantreffen. Deze tekst uit Johannes 20 heeft Bach getoonzet in het 3 deel van zijn Oster Oratorium: “Kommt eilet und laufet”. Of de discipelen zo snel, als de volgorde van de liedtekst wil, begrepen wat er eigenlijk gebeurd was is de vraag. Maar al snel daagt hun het overweldigende nieuws: Jezus, hun Heer en Heiland is opgestaan uit de dood. Uitgevoerd door het Retrospect Ensemble , o.l.v. Matthew Halls nl