Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
We zitten in advent en het kerstfeest is in aantocht. We staan verwonderd stil bij de komst van de Verlosser der wereld. Als de engel Maria het grote geheimenis van de komst van haar Zoon vertelt komt er een lied bij naar boven: Magnificat, de Lofzang van Maria. In onze uitzending getoonzet door de Italiaan Niccolo Jommelli. De tekst van die lofzang vind je in Lucas 1: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder; hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam! Uitgevoerd door A sei Voci. Het boek: Apostelen Broodnodig van Frits Jongboom deel 7 (slot): Frits bevindt zich als gevangene op een schip met bestemming Rome. Een van de andere gevangenen is de apostel Paulus, die hij eerder heeft ontmoet maar die hem vreemd genoeg nu niet schijnt te kennen. Er is een zware storm opgestoken die maar niet gaat liggennl