Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Onder leiding van Marcus Creed voert het Vocalconsort Berlin het “Fürchte Dich nicht BWV 228” uit. Paul Gerhardt, Bach’s tekstdichter, heeft de teksten van Jesaja 41:10 en 43:1 genomen waar staat dat Jesaja niet uit Gods hand geroofd kan worden, hij moet niet vrezen. De discipelen zijn te ontdaan om wat ze de laatste dagen hebben meegemaakt om uit deze oude teksten troost te kunnen putten.nl