Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Van Johann Ludwig Bach zijn o.a. 11 motetten bewaard gebleven. Uns ist ein Kind geboren, gebaseerd op tekst uit Jesaja 9, is een van die motetten: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. In dl. 9 Het Bezoek, wil Grondlegger Jezus naar Amsterdam… nl