Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
"De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!” zijn bekende woorden die in veel kerken aan het einde van de dienst worden uitgesproken. Deze zegenbede uit Numeri 6 : 24 – 26 wordt ook wel de zegen van Aäron genoemd. De Aäronitische zegen laat ons zien dat God de God van liefde, genade en vrede is. De zegen uit Numeri 6:24-26 vertoont veel overeenkomsten met de zegen uit 2 Korintiërs 13 : 13: "De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen". De Aäronitische zegen wordt vaak de oudtestamentische zegen genoemd en spreekt van God over ons. De zegen uit 2 Korintiërs 13 : 13 wordt vaak de nieuwtestamentische zegen genoemd en spreekt van God in ons. De zegen van Aäron wordt door Michael Card gezongen in het lied Barocha. nl