Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Come Holy Ghost, de muziek is van John Farmer, eind 16e eeuw, dat is al oud, maar de tekst is nog veel ouder, die is van Rabanus Maurus, Benedictijner monnik en groot Duits geleerde uit de 9e eeuw. Hij wijdde zich aan het bouwen van kerken, stimuleerde de monniken om hun artistieke talenten te ontwikkelen en ontwikkelde zichzelf ook. Hij schreef gedichten, hymnen, preken, en bijbelcommentaren. Hij was ook een weldoener: tijdens een hongershood in het jaar 850 voorzag hij wekenlang ruim 300 mensen per dag van voedsel. Bijzondere man, deze Rabanus Maurus. zijn gebed, “Kom heilige Geest”, werd verhoord.nl