Alles
Iedere zaterdag wakker worden met klassieke muziek met een religieuze signatuur.nl
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest. Bach laat in de tekst van zijn Pinkstercantate, BWV 34, dat vuur weer terugkomen: 'O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe’. Bach heeft voor deze cantate wel efficiënt gebruik gemaakt van een bruiloftscantate die hij een jaar eerder schreef met dezelfde titel. nl