Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
In de brief aan de gemeente in Filippi schrijft Paulus: Verblijd u in de Heer te allen tijd, en nogmaals zeg ik: verblijd u. De Britse componist Henry Purcell werd vaak geïnspireerd door bijbelverzen. Onder de indruk van hun kracht ráákten ze hem ook diep. Aan de hand van deze tekst componeert hij Rejoice in the Lord, always. Boek: ds. Frits is aanwezig bij de steniging van Stefanus, ziet de bekering van Paulus en bemerkt nu dat hij plotsklaps weer ergens ànders terecht is gekomen...nl