Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Wat hebben de klaagliederen nu te maken met de “ lijdenstijd”. Die klaagliederen zijn terecht gekomen in de gebruiken van de kerk omdat ze een Joodse oorsprong hebben. De Kinôth worden in de synagogen gelezen ter herinnering aan de vernietiging van de 1e en 2e tempel, die ongeveer in dezelfde periode van het jaar zijn vernietigd. De Klaagliederen bezingen dat grote, niet te bevatten verdriet, de ontzetting, het wegvallen van zekerheid. Naar zijn eigen Woord in Psalm 48 woonde God toch in Jerusalem in Zijn tempel en Hij zou hen beschermen. Hoe kon dan toch alles verloren zijn gegaan. De ontreddering van Jeremia wordt in de Lamentationes Jeremiah Prophetae bezongen. Het is dezelfde ontreddering die de familie, discipelen en volgelingen van Jezus ook ervaren. Zij hebben hun hoop op Hem gevestigd en zie nu toch hoe alles verloren lijkt. Hun Messias gevangen genomen om te worden gekruisigd, totale ontreddering en verslagenheid. Terwijl Jezus hun toch had gesproken over een tempel die Hij na afbraak in 3 dagen zou herbouwen. Die pijn, die ontzetting en verlorenheid heeft de kerk willen overnemen voor vieringen in de Lijdensweek. Vanaf de 9 eeuw zijn gezongen versies bekend. De Lamentationes volgen een bepaald patroon, door de eeuwen heen per regio en tijdperk verschillend, en worden in de 2e helft van de stille week uitgevoerd. We gaan luisteren naar een uitvoering van een leerling van Francesco Durante: Niccolo Jommelli een Italiaanse componist uit de Napolitaanse muziekschool van de 17e eeuw. In het patroon worden bepaalde strofen herhaald, waaronder: Voor ons wordt door Veroniqie Gens en Il Seminario Musicale uitgevoerd uit de Lamentationes Prima, het Plorans Ploravit, (Jeruzalem weent, vernield en in de steek gelaten.) nl