Alles
Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek, met alles van orgelbespeling tot solozang, koorzang, gospel, country, jazz & praise.nl
Zingt de Here een nieuw lied, de opening van psalm 98. Schütz heeft in zijn bewerking SWN 342 er een vrije tekst op laten dichten, die net zo goed gaat Gods grootheid en de almacht beschrijft en dat Zijn Woord overal gebracht moet worden. Wat mij dan zo nieuwsgierig maakt is dat nieuwe lied, zegt Petra de Joode. Elk jaar komen er nieuwe liederen die Gods lof en eer bezingen. Toch heb ik het gevoel dat het nieuwe lied in Psalm 98 een ander lied is, een lied dat wij hier en nu niet kunnen bedenken, misschien wel een lied dat hoort bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Lees naar eens in vers 4: juicht den Heere, gij ganse aarde! Zie je dat voor je? Nu Schütz heeft in elk geval zijn uiterste best gedaan. Singet den Herrn ein neues Lied wordt uitgevoerd door LA Chapelle Rhenane, Tanya Aspelmeyer en Andrea Lauren Brown o.l.v. Benoit Hallernl