Alles
De moaiste provinsje fan Nederlân. Sa wurdt Fryslân neamd. It makket ús grutsk. Mar hoe geane wy yn de wurklikheid mei ús lânskip omnl
Moai Fryslân: Wenjen Yn de earste ôflevering fan Moai Fryslân stiet wenjen yn Fryslân sintraal. It is in tiid fan urbanisaasje. Ek yn Fryslân sjogge wy dat. Minsken wolle hjoed-de-dei it leafst...nl