Alles
De Moslim Omroep zendt elke week een documentaire uit.nl
Sinds de jaren tachtig doet zich in België een opmerkelijk verschijnsel voor: heel veel moslimgelovigen die oorspronkelijk soennieten waren bekeren zich tot sjiieten. Dit was in het verleden bijna onvoorstelbaar. Wat zijn de achtergronden van dit fenomeen? Wat beweegt mensen om hun geloof te vervangen? Deze vragen komen aan bod in de documentaire “Sjiitische bekeerlingen in België''. nl