Alles
Hoe is het voor mensen in andere landen om buitenstaander te zijn, puber, homo, verslaafd of... ongesteld? Je ziet de overeenkomsten en verschillen tussen culturen in onze steeds kleiner wordende wereld.nl
Vak: Maatschappijleer, Aardrijkskunde en Economie. Het hebben van personeel aan huis is in Nederland niet erg gebruikelijk. Zelf het huishouden kunnen doen, daar hechten we veel waarde aan. In andere delen van de wereld is hulp aan huis juist heel normaal en is het bijna een plicht: als je het kan betalen, neem je iemand in dienst. Zo creëer je werkgelegenheid.nl