Alles

Met ijzeren staven en bijlen hakken de overvallers in op vitrines