Alles
Een artikel in de krant, een programma op tv: de media hebben veel invloed op de manier waarop het publiek een onderwerp beoordeelt. Maar in hoeverre zijn de media een betrouwbare gids?nl
Vak: maatschappijleer (mediawijsheid). In april 2009 wordt Nederland, net als de rest van de wereld, bedreigd door een 'levensgevaarlijk' Mexicaans griepvirus. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn er duizenden doden te verwachten. Het virus blijkt slechts een mild griepje. De berichtgeving in de media wordt vooral bepaald door de virologen Ab Osterhaus en Roel Coutinho, die het gevaar van het virus benadrukken. nl