Alles

'Me-teo-ro-logisch, het is gewoon een rotwoord'