Alles
Compilaties van reeds uitgezonden projecten waar nog steeds geld voor nodig is.nl
Kinderen op school krijgen soms dagenlang geen eten. MAX Maakt Mogelijke vraagt daarom voor één keer de aandacht voor de kinderen van Moldavië.nl