Alles
Compilaties van reeds uitgezonden projecten waar nog steeds geld voor nodig is.nl
Jan gaat naar Moldavië. Naast een groot tekort aan goede voeding, medicijnen en een verwarmd huisje is er nog iets waar het de ouderen in Moldavië aan ontbreekt: hygiëne en een toilet.nl