Alles
MAX Maakt Mogelijk realiseert projecten ter verbetering van het welzijn van ouderen in Nederland of in het buitenland.nl
We bezoeken de ouderen in Bushat, een gemeente in Albanië. Deze mensen leven zwaar onder de armoedegrens, wonen zeer geïsoleerd en werden eind 2010 geconfronteerd met een zware watersnoodramp.nl