Alles
Shiva is het goddelijke aspect dat het leven regenereert en aldus de continuïteit van de schepping gaande houdt. Tijdens de Mahashivaratri (de grote nacht van Shiva) wordt Shiva massaal geëerd. OHM volgt enkele Shivadevoten.nl
Letterlijk: de grote nacht van Shiva, de nacht waarin Shiva vereerd wordt door middel van mantrarecitatie, gebeden, offers, meditatie en lofzangen.nl