Alles
Aan de hand van contemporaine schrijvers en artiesten maken we een reis door de Gouden Eeuw, de Middeleeuwen en de 18e, 19e en 20e eeuw.nl
De twintigste eeuw begint met hoge verwachtingen, maar eist al snel slachtoffers. We zien dat terug in Herman Heijermans' Op Hoop van Zegen en in de poëzie van Paul van Ostaijen. Willem Elsschot en Ferdinand Bordewijk behandelen in hun werken de harde wereld van het moderne zaken doen. Het is ieder voor zich en de dadaïsten maken daar in 1923 in keurige Nederlandse zaaltjes een vrolijk feest van.nl