Alles
Aan de hand van contemporaine schrijvers en artiesten maken we een reis door de Gouden Eeuw, de Middeleeuwen en de 18e, 19e en 20e eeuw.nl
Als in 1766 de nog altijd bestaande Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden wordt opgericht, heeft er een kleine aardverschuiving plaatsgevonden.nl