Alles

'Laten we hopen dat het sportieve aspect zegeviert'