Alles
Landgenoten gaat over Nederlanders uit het verleden. Mannen en vrouwen, zeehelden, wetenschappers, kunstenaars en cabaretiers. De gekozen personen worden geplaatst tegen de achtergrond van hun tijd.nl
Wie was Jan van Speyk, die in de negentiende eeuw vocht tegen het verzet van de Belgen? Veel materiaal, scènes en animaties geven zijn poging om de eenheid van Nederland en België te bewaren weer.nl