Alles

Landdag van de Bijzondere Vrijwillige Jeugdstorm (Rotterdam; Plaswijck-Park, 1931)