Alles
Elk programma zal op basis van één thema twee items bevatten die aansluiten bij de actuele thema's in de samenleving.nl
Volledig gecontroleerd bevruchte eicellen laten groeien, de resultaten met muizenembryo's zijn veelbelovend. Ivf (in-vitrofertilisatie) wordt sinds 1978 succesvol op mensen toegepast.nl