Alles
Elk programma zal op basis van één thema twee items bevatten die aansluiten bij de actuele thema's in de samenleving.nl
Wie André Kuipers door het ruimtestation ziet zweven kan niet anders dan hem benijden, maar de gewichtloosheid pleegt in feite roofbouw op zijn hele lichaam.nl